Dokumentumok hozzáadása Megjelölt0
Dokumentum megjelölve.

Megjelölt munkák

Megtekintett0

Megtekintett munkák

Kosár0
A dokumentumot hozzáadta a kosarához.

Kosár

Regisztráció

eKönyvtár könyvtár

Ma kedvezménnyel!

Normál ár:
8 279 Ft
Megtakarítás:
994 Ft
Kedvezményes ár*:
7 285 Ft
Vásárlás
Hozzáadás Kívánságlista
Azonosítószám:773980
Értékelés:
Kiadva: 20.05.2022.
Nyelv : Magyar
Szint: Főiskola/egyetem
Irodalom: 28 egység
Referenciák: Nincs használatban
Megtekintett időszak: 2020.g. - 2022.g.
TartalomjegyzékZsugorodni
Szám Fejezet  Oldal.
  Előszó    11
1.  A szeretetnyelvek bemutatása    13
1.1.  Az öt szeretetnyelv elmélete    13
1.2.  A szeretetnyelvek jelentősége    13
1.3.  Az öt nyelv leírása    14
1.3.1.  Az elismerő szavak szeretetnyelve    15
1.3.1.1.  Méltányoló szavak    15
1.3.1.2.  Bátorító szavak    16
1.3.1.3.  Dicsérő szavak    16
1.3.1.4.  Kedves szavak    16
1.3.2.  A második szeretetnyelv: a minőségi idő    17
1.3.2.1.  Minőségi beszélgetés    18
1.3.2.2.  Közös tevékenységek    18
1.3.3.  A harmadik szeretetnyelv: az ajándékozás    19
1.3.4.  A negyedik szeretetnyelv: a szívesség    20
1.3.5.  Az ötödik szeretetnyelv: az érintés    22
1.3.5.1.  Szexualitás    23
1.4.  A szeretetnyelvek felismerése    25
1.4.1.  A viselkedés megfigyelése    25
1.4.2.  A kérések és kérdések megfigyelése    26
1.4.3.  A panaszkodás megfigyelése    26
1.4.4.  A szeretetnyelv-teszt    26
1.5.  A szeretetnyelvek árnyoldala    27
2.  Isten és a szeretetnyelvek    31
2.1.  Isten elismerő szavai    31
2.2.  Isten minőségi ideje    33
2.3.  Isten ajándékai    34
2.4.  Isten szívességei    35
2.5.  Isten érintése    37
3.  A szeretetnyelvek a hitoktatásban    39
3.1.  A 7-12 évesek katechézise    40
3.1.1.  Az érintés    42
3.1.2  Az elismerő szavak    44
3.1.3.  A minőségi idő    46
3.1.4.  Az ajándékozás    47
3.1.5.  A szívesség    49
3.2.  A 12-18 évesek katechézise    50
3.2.1.  Az elismerő szavak    51
3.2.2  Az érintés    52
3.2.3.  Minőségi idő    53
3.2.4.  Szívesség    53
3.2.5.  Ajándékozás    54
3.2.6.  Szeretetnyelv-projekt    55
3.3.  Óratervek középiskolásoknak    56
3.3.1.  Elismerő szavak- A talentumok példázata    56
3.3.2.  Minőségi idő- Nikodémus Jézusnál    59
3.3.3.  Ajándékozás-A napkeleti bölcsek ajándékai    60
3.3.4.  Szívesség- Gyógyítás a Bethesda tavánál    61
3.3.5.  Érintés- Pünkösd, a Szentlélek kiáradása    63
  Összefoglalás    65
  Irodalomjegyzék    72
  Offline források    72
  Online források    73
  Függelék    75
KivonatZsugorodni

Obdarovanie
Darček vţdy vyjadruje, ţe na druhú osobu myslíme, či uţ ide o malé alebo veľké prekvapenie. Je to viditeľný, hmatateľný prejav lásky, z ktorého má kaţdý radosť. Má emocionálne pozadie: nezáleţí na hodnote, ale na tom, od koho sme dostali. Z piatich jazykov je najjednoduchšie sa ho naučiť, pretoţe nevyţaduje veľa úsilia, ale musíme brať do úvahy vek osoby, jej záujmy, čomu by sa tešila, čo potrebuje. Kaţdý rád dostáva darčeky, ale nemali by sme to preháňať: aby sme nechceli si kupovať lásku alebo nahrádzať jeden jazyk lásky druhým. Nemusíme hľadať príleţitosť na darovanie darčeka, nemusíme naň míňať veľa peňazí, napríklad ak ho sami vyrobíme. Neočakávajme nič za odmenu, pretoţe nezištnosť a ohľaduplnosť sú najdôleţitejšie.

Láskavosť
Jazyk láskavosti znamená prejav starostlivosti a sluţby. Uvedomujeme si, ţe sme potrební, robíme nezištne dobrú vec a odbremeňujeme druhých. Nie je to len o vykonávaní domácich prác, ale aj o dobrovoľníctve, zbieraní odpadkov, darcovstve. Sluţba mení ţivoty ľudí okolo nás a aj náš vlastný ţivot a vyţaduje si náš rozum, naše srdce a naše ruky.

Dotyk
Fyzický kontakt a objatia sú kľúčové pre duchovný a kognitívny rozvoj človeka. Dotyk znamená starostlivosť, dôveru a bezpečie, ale tí, ktorí ho nedostávajú, sa stávajú osamelými a izolovanými. Jazyk lásky má rôzne podoby: podávanie rúk, plieskanie, pohladenie, objatie, bozk, masáţe. Zvyky dotýkania sa v jednotlivých kultúrach sa líšia, ale v podstate kaţdý sa potrebuje dotýkať. Je dôleţité, aby sme dávali pozor, aby sme ho nevnucovali tým, ktorí sa ho zdrţiavajú, zváţte miesto, čas a osobu, ktorej sa dotýkate.…

A szerző megjegyzéseBővíteni
Hasonló dokumentumok betöltése

Küldés e-mailben

Az Ön neve:

Adja meg az e-mail-címet, amelyen meg szeretné kapni a linket:

Üdv!
{Your name} szerint érdemes lehet megtekinteni ezt a dokumentumot az eKönyvtárban „A szeretetnyelvek hatása és jelentősége a hitoktatásban”.

A dokumentumra mutató link:
https://www.ekonyvtar.eu/w/773980

Küldés

E-mail elküldve

Bejelentkezési mód kiválasztása

E-mail-cím és jelszó

E-mail-cím és jelszó

Helytelen e-mail-cím vagy jelszó!
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Facebook

Még nem regisztrált?

Regisztráljon, és ingyenes dokumentumokhoz is juthat!

Regisztrálnia kell, hogy hozzáférhessen az eKönyvtár.com ingyenes dokumentumaihoz. A regisztráció gyors, mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.

Ha már regisztrált, egyszerűen hogy hozzáférhessen az ingyenes tartalomhoz.

Mégse Regisztráció