Dokumentumok hozzáadása Megjelölt0
Dokumentum megjelölve.

Megjelölt munkák

Megtekintett0

Megtekintett munkák

Kosár0
A dokumentumot hozzáadta a kosarához.

Kosár

Regisztráció

eKönyvtár könyvtár
Felhasználási feltételek
 1. Definíciók

  1. Feltételek: a jelen Felhasználási feltételek, amelynek tartalmát és a benne foglalt szerződési feltételeket elfogadta az Ügyfél valamennyi, az Ügyfél által az eKönyvtárban, valamint az eKönyvtárral közvetlen vagy közvetett kapcsolatban végzett tevékenységgel összefüggésben.

  2. eKönyvtár: az eKönyvtár elnevezésű, a www.eKonyvtar.eu internetes címen elérhető weboldal, amelyen különböző szerzők által létrehozott tanulmányok vannak közzétéve és tölthetők le.

  3. Ügyfél: az eKönyvtár valamely szolgáltatását igénybe vevő személy.

  4. Szerzői profil: az eKönyvtár azon része, ahol a Szerző bejelentkezhet e-mail-címe és jelszava, vagy közösségi hálózatbeli hitelesítő adatai segítségével, hogy feltöltse munkáit, megtekintse letöltési statisztikáit, naprakészen tartsa személyes és számlázási adatait, illetve elvégezze a saját nevében az egyéb szükséges teendőket az eKönyvtárban.

  5. Gyűjtemény: az eKönyvtárban közzétett anyagok egy csoportja.

  6. Vállalat: a CDI Ltd. elnevezésű, a Lett Köztársaságban 40003589548-as cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, amely az eKönyvtár alapítója és tulajdonosa.

  7. Szolgáltatások: az eKönyvtár által az Ügyfél kérésére végzett információkezelés, -megjelenítés és -továbbítás, amelyet az Ügyfél az eKönyvtárban közzétett áraknak megfelelően kifizet a Vállalat részére. 1. Az eKönyvtárban közzétett anyagok használati feltételei

  1. Az Ügyfél kizárólag a jelen Feltételek teljes elfogadásával veheti igénybe az eKönyvtárat.

  2. Az eKönyvtárban közzétett anyagok oktatási célokat szolgálnak, szerzői jogaik oltalom alatt állnak a Lett Köztársaság és Magyarország törvényeivel és szabályozásaival, valamint az Európai Uniós és a nemzetközi jogi normákkal összhangban. A gyűjteményben szereplő bármely munka idézésekor kötelező az adott munkára és az eKönyvtárra hivatkozni.

  3. Az eKönyvtár fenntartói nem tartoznak felelősséggel a Gyűjteményben szereplő anyagok tartalmáért – a közzétett anyagokban megfogalmazott vélemények nem minden esetben egyeznek az eKönyvtár alkotóinak véleményével, és az eKönyvtárban közzétett információk nem mindig felelnek meg a valóságnak. A munkák szerzői teljes mértékben felelősek a munkák tartalmáért és a kapcsolódó információkért, valamint azok szerzőségéért.

  4. Tilos az eKönyvtárban közzétett anyagok egészének vagy részének elektronikus, nyomtatott vagy egyéb formában történő sokszorosítása, valamint további terjesztése.

  5. Az eKönyvtárban közzétett anyagokhoz való hozzájutás egyetlen jogszerű módja az eKönyvtár szolgáltatásainak kifizetése az eKönyvtárban feltüntetett árazásnak megfelelően, amely révén az Ügyfél számára letölthetővé válnak a kifizetett anyagok. 1. Az ügyfél jogai és kötelezettségei

  1. Az Ügyfélnek jogában áll igénybe venni a szolgáltatásokat a jelen Feltételeknek megfelelően, amennyiben kifizeti azoknak az eKönyvtárban a használat idején feltüntetett árát.

  2. Vásárlás esetén az Ügyfél köteles az eKönyvtár számára megadni egy valós e-mail-címet, amelyen fogadni tudja a letöltéshez szükséges hivatkozásokat, valamint amely alapján az eKönyvtár szükség esetén azonosítani tudja a vásárlót és a vásárlás tárgyát.

  3. Hibás kifizetés esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalatot az info@ekonyvtar.eu címre küldött e-mail-ben. 1. A vállalat jogai és kötelezettségei

  1. A Vállalat köteles a vásárlást követően arról visszaigazolást küldeni az Ügyfél e-mail-címére, azonban a Vállalat nem tartozik felelősséggel az Ügyfél helytelenül megadott e-mail-címéért, sem az internetkapcsolat megszakadásáért, a kommunikációs, az adatátviteli és a szerverhibákért.

  2. Amennyiben az Ügyfél megszegte a jelen Feltételek bármelyikét, és a Vállalat közvetlen vagy közvetett veszteségeket szenvedett, a Vállalatnak jogában áll behajtani a vonatkozó veszteségeket – beleértve a kiesett profitot is –, törölni az Ügyfél jogdíjait, ha az Ügyfél a szerzői profiljában szereplő munkáival kereste meg azokat, valamint törölni az Ügyfél szerzői profilját az eKönyvtárból, és átadni az ügyet a bűnüldöző hatóságoknak.

  3. A Vállalatnak jogában áll saját belátása szerint tájékoztatni az Ügyfelet az eKönyvtár működését érintő jelentősebb változásokról és hírekről. 1. Fizetési eljárás

  1. Az eKönyvtárban a szolgáltatások kifizetése lehetséges internetes fizetésre alkalmas bankkártyával (Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron), valamint a PayPal fizetési rendszerrel. Emellett az Ügyfelek fizethetnek az eKönyvtárban az ott összegyűjtött jogdíjaik felhasználásával, és érvényességi idejükön belül az eKönyvtár ajándékkártyáival is.

  2. A szolgáltatások kifizetéséhez jogellenes más személynek kiállított bankkártyát vagy bankkártyaadatokat használni. Az ilyen bűncselekményben bűnösnek talált személy ellen büntetőeljárás indítható.

  3. A szolgáltatások egy másik személynek kiállított bankkártyával történő kifizetése nem biztosít jogot az eKönyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére. 1. Szolgáltatásnyújtás és visszatérítési feltételek

  1. A szolgáltatásnyújtás közvetlenül a kifizetést követően, online történik, ebből kifolyólag fizetés után nem lehetséges a tranzakció visszavonása, és a Vállalat a jelen Feltételekben szereplő, alábbiakban felsorolt esetek kivételével nem téríti vissza az Ügyfél által a szolgáltatásokért kifizetett összeget.

  2. A magas minőségű szolgáltatások biztosítása érdekében a Vállalat ügyfélszolgálatot üzemeltet. Abban az esetben, ha az Ügyfél hiányos szolgáltatást kapott, vagy kifizette a szolgáltatást, de nem kapta meg, az Ügyfél az info@eKonyvtar.eu e-mail-címre küldött üzenetben tájékoztathatja erről a Vállalatot. A Vállalat minden egyes kérelmet megvizsgál, és igyekszik eljuttatni az Ügyfélhez a választott szolgáltatást, ám amennyiben ez nem lehetséges, az eKönyvtár lehetőséget biztosít az Ügyfél számára, hogy a korábban kifizetett díj értékében alternatív eKönyvtár-szolgáltatásokat vegyen igénybe.

  3. Amennyiben az Ügyfél bankkártyával egyenlítette ki az eKönyvtár szolgáltatásainak díját, és a fizetés során hiba lép fel az eKönyvtár működésében, amelynek eredményeképp a kelleténél magasabb pénzösszeg érkezik a Vállalathoz, a Vállalat a körülmények tisztázását követően visszatéríti a túlfizetett összeget az Ügyfél részére. Abban az esetben, ha a hibáért egy a fizetési folyamatban részt vevő másik fél felelős, például egy bank, kártyakezelő központ, vagy nemzetközi bankkártya-szolgáltató számítógépes rendszere, a Vállat igyekszik segítséget nyújtani az Ügyfélnek a tévesen elutalt pénzösszeg visszakövetelésében. Ha a Vállalat visszatérítést kap a hibás féltől, akkor az összeget továbbítja az Ügyfél felé. 1. Záró rendelkezések

  1. A személyes adatok kezeléséről a Személyes adatok kezelésének szabályai szerint rendelkezik a Vállalat és az Ügyfél, amely a jelen Felhasználási feltételek függeléke. Az Ügyfél elfogadja a Személyes adatok kezelésének szabályaiban foglaltakat.

  2. A cookie-k használatáról a Cookie-használati feltételek szerint rendelkezik a Vállalat és az Ügyfél, amely a jelen Felhasználási feltételek függeléke. Az Ügyfél elfogadja a Cookie-használati feltételekben foglaltakat.

  3. Az Adatvédelmi szabályzat a jelen Felhasználási feltételekhez mellékelt különálló függelékben található. Az Ügyfél elfogadja az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

  4. A jelen Feltételekkel kapcsolatos valamennyi vitás kérdést tárgyalások útján rendezik a Felek. Amennyiben nem sikerül megoldásra jutniuk, a Vállalat bejegyzett székhelye alapján az Ügyfél a Lett Köztársaság bíróságához fordulhat, a keresetet pedig a Lett Köztársaság törvényei és szabályozásai szerint bírálják el. A Vállalatnak jogában áll bármely országban fellépni az Ügyféllel szemben, és bármely jogi norma alapján megfogalmazni követelését, amely a Vállalat meglátása szerint arra jogszerű alapot teremt.

  5. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a Feltételeket. A szabályozások aktuális verziója megtalálható a www.eKonyvtar.eu weboldalon.
Bejelentkezési mód kiválasztása

E-mail-cím és jelszó

E-mail-cím és jelszó

Helytelen e-mail-cím vagy jelszó!
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Facebook

Még nem regisztrált?

Regisztráljon, és ingyenes dokumentumokhoz is juthat!

Regisztrálnia kell, hogy hozzáférhessen az eKönyvtár.com ingyenes dokumentumaihoz. A regisztráció gyors, mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.

Ha már regisztrált, egyszerűen hogy hozzáférhessen az ingyenes tartalomhoz.

Mégse Regisztráció