Dokumentumok hozzáadása Megjelölt0
Dokumentum megjelölve.

Megjelölt munkák

Megtekintett0

Megtekintett munkák

Kosár0
A dokumentumot hozzáadta a kosarához.

Kosár

Regisztráció

eKönyvtár könyvtár

Ma kedvezménnyel!

Normál ár:
5 007 Ft
Megtakarítás:
651 Ft
Kedvezményes ár*:
4 355 Ft
Vásárlás
Hozzáadás Kívánságlista
Azonosítószám:467515
Értékelés:
Kiadva: 24.02.2024.
Nyelv : Magyar
Szint: Főiskola/egyetem
Irodalom:
Referenciák: Használatban
TartalomjegyzékZsugorodni
Szám Fejezet  Oldal.
  Kedves Olvasó!    1
  Elődök    5
  Pálmán Béla: Fejezetek Szécsény történetéből    5
  Kempelen: Magyar nemes családok    5
  Regesták Békés vármegye    6
  Bagi József    6
  A Csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia Historia Domus    6
  Félegyházi Híradó, 1859: Hirdetés    7
  Félegyházi Híradó, 1859: Birtok változtatás    7
  Szegedi Híradó, 1863: Községi választmányi tagok    7
  Szegedi Híradó, 1863: Megyei nyilvános ülés az ínség ügyében    8
  Szegedi Híradó, 1864: Csongrád városi állapotok    8
  Szegedi Híradó, 1864: Segélyezés, vetőmag, újoncozás    9
  Szegedi Híradó, 1866: Paraszttanács    10
  Szegedi Híradó, 1866: Csongrád    10
  Szegedi Híradó, 1866: Tisza szabályozási gyűlés Csongrádon    11
  Szegedi Híradó 1869: Levelezések    11
  Szegedi Híradó 1869: Csongrád városi dolgok    12
  Szegedi Híradó 1869: Csongrádi apró hírek    12
  Szegedi Híradó 1870: Szentháromság szobor    12
  Szegedi Híradó 1865, 1866: Csongrád város fölégetése 1849-ben    13
  Fővárosi Lapok 1875: Eladó cséplőgép    17
  Herkules 1884: Csongrádi úszóverseny    17
  Herkules 1884: Úszóverseny Csongrádon    17
  Fővárosi Lapok 1886: Adomány    18
  Emléklapok Csongrád múltjából 1904: Váry Gellért    18
  Magyar Nyelvőr 1884: A török-magyar atyafiság egy új érve    20
  Magyarság 1929: Baghy József, a Csongrádi mándlis nábob    21
  Gróf Károlyi István    32
  Üstökös 1866: Egy gazdag ember    34
  Bagi uram frakkban 1882: Mikszáth Kálmán    35
  Budapesti Hírlap 1886: Legidősb Bagi József az Alföld paraszt-Krőzusa    37
  Pesti Hírlap 1886: Az igazi Bagi    39
  Pesti Hírlap 1882: Krumpli ásás zeneszóra    40
  Ország-Világ 1881: Az excellenciás úr    41
  Petőfi Társaság havi közlönye - Koszorú1879: A bundás gróf    41
  Fővárosi lapok 1884: Helyreigazítási kérelem    44
  Borsszemjankó 1887: Viszik Bagi bácsit    45
  Borsszemjankó 1887: Bagi adomák    46
  Néptanítók Lapja 1887: A milliomos paraszt    47
  Pesti Hírlap1886: A pógár gróf    50
  Fővárosi Lapok 1886: Az alföldi példakép    52
  Pesti Napló 1895: A Szentesi Parlament    54
  Magyar Polgár 1884: A két kompánista    55
  Ország-Világ 1887: Buék    59
  Budapesti Szemle 1912: A szegény emberről    59
  MTA Petőfi Társaság, Koszorú 1885: Bodola Andrásék    60
  Esti Újság 1943: Bócsa, a furcsaságok faluja, ahol három falu épült és egy sincs    63
  Ethnographia 112 2001: A migráció hatása az anyagi műveltségre    64
  Csongrád megyei tudósítások: Rögtönítélő bírósági ítélet    65
  Üstökös 1887: Vadászat    65
  Félegyházi Híradó 1899: Az öreg Bagiról    66
  Magyarság 1935: Bagi Jánosról az „aranyparasztról”    71
  Pesti Napló 1925: Bagí bácsi és Bud János    72
  Pesti Napló 1910: Bagi István nyugtája    73
  Alföld, irodalmi és művészeti folyóirat 1956: Rózsa Sándor nyomában    74
  Tolnai Világlapja 1912: Híres adomák    76
  Magyarország: Hajnali harangszó    76
  Hét 1893: Egy csodarabbi    80
  Népszava 1905: Az öreg Baghy és Metternich herceg    80
  Vasárnapi újság 1908: Töviskes látogatóban    81
  Irodalomtörténeti füzetek 47 sz 1933: Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz    82
  Pesti napló 1939: Tehetséges magyarok    83
  Kis Újság 1947: Csízió    85
  Kis Újság 1948: A csongrádi aranyember kalandos élete    87
  Szabad Föld 1963: A pásztorok királya    88
  Kiskunfélegyházi hírlap 1887: Bagi József végrendelete    89
  Félegyházi Hírlap 1886: Az öreg Bagi meghalt    90
  A nábob gyermekei    93
  Gerő (György)    94
  Szegedi Híradó 1862: Csongrád    94
  Gróf károlyi Sándor levele Bagi Gerőnek 1864    95
  Bagi Gerő levele Alarsovszki Imrének 1864    95
  Szegedi Híradó 1871: választmányi gyűlés    96
  Szegedi Híradó 1872: Iskolaszéki tagok    96
  Pesti Hírlap 1887: Megszökött sikkasztó    97
  Budapesti Közlöny 1888: Hirdetés    97
  Pesti Napló 1893: Árverések vidéken    97
  Az Est 1933 06 20 : Névsorolvasás    98
  Félegyházi Hírlap 1894: Tűzoltóság    99
  Mihály    99
  Félegyházi Hírlap 1890: Bagi Mihály csőd alatt    100
  János    100
  Félegyháza 1887: Asztagtűz    100
  Félegyháza és Vidéke 1887: Hírek a tanácsból    100
  Félegyháza és Vidéke 1882: Út áthelyezés    101
  Félegyháza és Vidéke 1887: Hitelszövetkezet    101
  Félegyháza és Vidéke 1889: Virilisták    101
  Félegyháza és Vidéke 1889: Asztagtűz    101
  Félegyházi Hírlap 1895: Az Alföldi műút    102
  Félegyházi Hírlap 1894: Hirdetmény    102
  Félegyházi Hírlap 1894: Birtok bérlet    102
  Félegyházi Híradó 1899: Hirdetmény    103
  Félegyházi Hírlap 1899: Halálozás    103
  Baghy László    104
  Félegyháza és Vidéke 1889: Eljegyzés    104
  Félegyházi Hírlap 1899: Hirdetmény    104
  Magyarország 1909: A Félegyházi Függetlenségi Párt felirata    105
  Félegyházi Híradó 1907: Elnök választás    105
  Félegyházi Híradó 1907: Kitüntetés    106
  Félegyházi Híradó 1907: Heinrich György    106
  Félegyházi Híradó 1912: Üdvözlés    107
  Népszava 1913: A választójogért    107
  Félegyházi Híradó 1916: Köri gyűlés    107
  Félegyházi Híradó 1906: Ajándékozás    107
  Félegyházi Híradó 1917: Gyászhír    108
  Félegyházi Híradó 1917: Kazaltűz    109
  Félegyházi Híradó 1918: Házasság    109
  Félegyházi Hírlap 1936: A Petőfi Daloskör ünnepe    109
  ifj. László    110
  Félegyházi Híradó 1916: Pátruj Laci    110
  Magyarország 1915: A Dnyesztertől az Isonzóig    112
  Félegyházi Híradó 1915: Kitüntetés    112
  Magyarország 1915: Kitüntetések és kinevezések a honvédségnél    113
  Félegyházi Híradó 1915: Felvétel a Ludovika Akadémiába    113
  Félegyházi Híradó 1916: Főhadnagyi kinevezések    113
  Félegyházi Híradó 1917: Baghy Kálmán hadapród    113
  Félegyházi Híradó 1917: Magas kitüntetés    114
  Félegyházi Proletár 1919: A forradalmi törvényszék    114
  Magyarország 1924: Déli Neuetag 1920 március 21 számából    114
  Magyarország 1925: Baghy Lászlónak semmi köze sincs a gyilkossághoz    115
  Ágnes    115
  Fővárosi Lapok 1883: Lakodalom    115
  Fővárosi Lapok 1883: Kaszinó bál    116
  Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1982: Pénzlelet Csongrádból    116
  Magyarság 1931: Gyászjelentés    116
  Tizennégy stáció egy család életében: Összeállította: sáfrány péter    117
  Móra Ferenc: Temetőkről és Szomorú Kalmár Józsefről    119
  Madarassy László    121
  Kecskemét 1879: Eljegyzés    122
  Pesti Hírlap: Madarassy László halála    122
  Baghyné Makra Ilona / Pusztaszeriek: Madarassy László A bundás báró    122
  Magyarság 1926: Madarassy Lászlóné gyászjelentés    126
  József    126
  Imre    127
  Félegyházi Hírlap: Birtokvásárlás    127
  Ország-Világ 1887: Gyászjelentés    127
  Baghyk, Szinnyeik, kastélyok    129
  Népszava 1960: Szolnok megye hellyel kínálja az ipart    131
  szécsényi Baghy Imre    131
  Pesti Hírlap 1891 07 08: A vihar áldozatai    132
  Szegedi Híradó 1891: A könyörületes szívekhez    134
  Magyarország 1899: Nemesi előnevek    135
  Vasárnapi Újság 1890: Kisfaludy Társaság    136
  Magyarország 1911: Új udvari tanácsos    136
  Magyarság 1925: A Pusztaújkúti Országos Szántógép bemutató    136
  Fővárosi Lapok 1883: Esküvő    137
  Szécsényi Baghy Béla    139
  Kengyel Infó 2010: (Csibrány István)    139
  Magyarország 1902: Egy képviselő párbaja    142
  Magyarország 1903: A Kunszentmártoniak küldöttsége    142
  Szeged és Vidéke 1904: Képviselő az állami fogházban    143
  Szeged és Vidéke 1904: Csongrád Vármegye virilistái    143
  Szeged és Vidéke 1907: Csanád vármegye virilistái    144
  Magyarország 1915: Az ármentesítő társulatok köréből    144
  ifj. szécsényi Baghy Imre    144
  8 órai újság 1926: A titokzatos madame Seraphine tündöklése és bukása    145
  Kengyel Infó 2010: Szécsényi Baghy Ilona férje: báró Urbán Gáspár    146
  Szécsényi Baghy Gyula    148
  Kengyel Infó 2010: (Csibrány István)    149
  Az agarász egylet 1928:    150
  Magyarország 1924: A Budapesti Lókiállítás bírálata    150
  Magyarország 1925: Autóvásárlás    150
  Magyarság 1928: Szolnokról jelentik    151
  Magyarság 1930: Ki akar vagyonváltság-földből származó középbirtokot    151
  Baghy Gyula újratemetése Kengyelen 2018 (Csibrány István)    151
  Szécsényi Baghy András    152
  Színházi Élet 1937: Esküvő    152
  Magyarország 1937: Dohánycserje feleségül vette Rózsát    153
  Színházi Élet 1937: Beszéljünk valamit a nászajándékokról is    154
  Színházi Élet 1937: Apponyi Virginia grófnő és Baghy András esküvőjéről    155
  Magyarság 1938: Zogu albán király és Apponyi Geraldine grófnő házassága    155
  Magyarország 1938: A királyi esküvőre meghívott magyar arisztokraták    157
  Színházi Élet 1938: Albán királyné    159
  Magyarország 1938: Geraldine rádióbeszédete    160
  Magyarság 1939: Geraldine albán királynénak fia született    160
  Népszava 1939: Zogu király és Geraldine királyné elhagyta Tiranát    161
  Tolnai világlapja 1938: Az albán király    161
  Esti Újság 1938: Tiranai jelentés    163
  Magyarország 1938: Apponyi Geraldine    164
  Magyarország 1938: Fehér virág királyné a durazzói kastélyba költözött    165
  Esti Újság 1939: Három napos hivatalos program    168
  Esti Újság 1938: Ősi birtok    168
  Színházi Élet 1938: Durazzó    168
  Kis Újság 1939: Tiszteletbeli albán főkonzulátus Budapesten    169
  Esti Újság 1939: Baghy András Albánia tiszteletbeli főkonzulja    169
  Esti Újság 1939: Albánia nemzeti kiállításon vesz részt    169
  Ország-Világ 2017: Kiállítás    170
  Pesti Hírlap 1941: A főméltóságú úr    170
  Kengyel Infó 2010: Baghy András (Csibrány István)    171
  Magyarság 1941: Baghy András gyászjelentés    171
  Kengyel Infó 2010: Virginia (Csibrány István)    173
  Nádasdy Nikolits Andrea    174
  Nádasdy Nikolits Andrea: Homokláp és csengőfrász    174
  Interjú Nádasdy Nikolits Andreával 2013    177
  Dr. Szalay József    195
  Budapesti Hírlap1905: Szalay József    196
  Szeged és Vidéke 1908: Szalay József dr helyettes főkapitány    196
  Magyarság 1929: Szalay József    197
  Pesti Napló 1937: A literátus főkapitány halála:    197
  Félegyházi Hírlap 1896: Szélmalom eladó    200
  Félegyházi Hírlap 1998: Eladó az öreg malom    201
  Félegyházi Hírlap 1885: A szélmalmok végnapjai    202
  Molnár Zsolt: Konklúzió    204
KivonatZsugorodni

Hősünk egy alföldi kisvárosban középparaszti
család negyedik gyermekeként látta meg a nap
világot a 19. század hajnalán.1 Kortársaival
egyetemben pásztorkodott, pusztákon fütyöré
szett, lovak hátán nyargalászott, birkákat terelt.
Nézte az elvonuló felhőket a réteken és mesés
kincsleletről, gazdagságról ábrándozott. Ha es
ténként elcsendesült a gazdaház udvara, az asz
tal körül szállt a rege a félhomályban. Nagyapa
meséi távoli ismeretlen tájakra repítették. Kép
zeletében megelevenedett a Füleki vár élete
ahol ősei katonáskodtak és vívták török elleni
harcukat. Látta ősapját a Fejedelem zászlói
alatt harcolni és az ő szemébe is könny szökött,
amikor a hűséges számadó juhász története kö
vetkezett. A juhász, az elárvult három fiúval és
a megmaradt birkacsordával délre vándorolt az
Alföldön, míg végül már nem látták tovább a
Mátra csúcsait és a végtelen pusztaság elrejtette őket a császár bosszújától. A juhász árnyékos
homlokkal nézte a körülötte ténfergő fiúkat és megfogadta, életét áldozza azért, hogy a nemze
tes úr (aki felkarolta őt nagy árvaságában) fiai felnőhessenek, és emberi életet élhessenek.2 A
kisgyermek képzeletét is megragadták ezek az ősi történetek és elhatározta, hogy ő lesz az, aki
családja nevének tekintélyét visszaszerzi és egész életében borsot fog törni az idegen hódítók
és azokat kiszolgáló honfitársai orra alá.…

A szerző megjegyzéseBővíteni
Hasonló dokumentumok betöltése

Küldés e-mailben

Az Ön neve:

Adja meg az e-mail-címet, amelyen meg szeretné kapni a linket:

Üdv!
{Your name} szerint érdemes lehet megtekinteni ezt a dokumentumot az eKönyvtárban „Ember a legendák mögött”.

A dokumentumra mutató link:
https://www.ekonyvtar.eu/w/467515

Küldés

E-mail elküldve

Bejelentkezési mód kiválasztása

E-mail-cím és jelszó

E-mail-cím és jelszó

Helytelen e-mail-cím vagy jelszó!
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Facebook

Még nem regisztrált?

Regisztráljon, és ingyenes dokumentumokhoz is juthat!

Regisztrálnia kell, hogy hozzáférhessen az eKönyvtár.com ingyenes dokumentumaihoz. A regisztráció gyors, mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.

Ha már regisztrált, egyszerűen hogy hozzáférhessen az ingyenes tartalomhoz.

Mégse Regisztráció